Stichting Leids Cantate Consort
Concertagenda
Passieproject 2018
Passieproject 2017
Cantatedienst 31 december 2016
Passieproject voorjaar 2016
Cantatedienst 31 december 2015
Leids Cantate Consort

 

De stichting Leids Cantate Consort laat Cantates van J.S. Bach en aanverwante oude muziek (uit de 16e, 17e en 18e eeuw) uitvoeren op plaatsen waar mensen die muziek normaliter niet kunnen beluisteren, zoals in ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio Leiden.

Jaarlijks brengt het Leids Cantate Consort in de week voor Pasen een passieproject ten gehore. Dit project wordt uitgevoerd voor patiënten, hun naasten en overige bezoekers in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Alrijneziekenhuis in Leiden.

Daarnaast wordt regelmatig medewerking verleend aan Bach-Cantate uitvoeringen op bijzondere locaties, zoals de Hooglandse Kerk Leiden, de Pieterskerk Leiden, de dorpskerk Wassenaar of de dorpskerk Leiderdorp.

                             Cantatedienst Hooglandse Kerk Leiden  -  26 februari 2017 

 

Het Leids Cantate Consort bestaat uit een orkest en een koor. 
Het orkest bestaat uit professionals die of in opleiding zijn of recent zijn afgestudeerd. Daar is bewust voor gekozen om zodoende jonge musici de gelegenheid te geven zich te bekwamen in de uitvoeringspraktijk van Cantates.
Het koor bestaat uit zeer ervaren zangers, voornamelijk amateurs.

Het Leids Cantate Consort is als het ware een gelegenheidsensemble dat steeds speciaal voor het uitvoeren van projecten wordt geformeerd. Het aantal zangers en het soort instrumenten verschilt per project, afhankelijk van de muziek die wordt uitgevoerd. Indien nodig worden bij het repertoire professionele solisten aangezocht.

Het Leids Cantate Consort staat onder leiding van een recent afgestudeerde dirigent die voor twee tot drie jaar wordt benoemd. Voor de jaren 2014 – 2016 was dat Iason Marmaras. De oudejaarscantate 2016 (Hooglandse Kerk) werd gedirigeerd door Klaas-Jan de Groot. Het passie-project 2017 (tevens 10-jarig jubileum) stond onder leiding van Wouter Verhage. Het passieproject 2018 zal worden geleid door Johannes Gierl.

De professionele muzikale opvatting van de dirigent, solisten, orkest- en koorleden staat borg voor uitvoeringen op hoog niveau.